Winkelwagen  
2337fke_ORTLIEB_CSR_Website_Schwachstellen
ORTLIEB_CSR_Web_Elements_Long_Way

Het is onze betrachting om authentiek en op een oprecht duurzame manier te werken; dat betekent uiteraard dat we ook onze zwakke punten toegeven. Duurzaamheid en alles wat daarmee samenhangt is een complex gegeven en heeft betrekking op alle gebieden van de productie en daarbuiten: de samenstelling van de producten, de werknemers, de maatschappelijke effecten, de samenwerking met banken, de verpakkingen…, de lijst kan eindeloos worden uitgebreid. Omdat de zetel van ons bedrijf in Duitsland is gevestigd, net zoals de productie en de meeste van onze leveranciers, zijn de wetten en voorschriften die op ons van toepassing zijn, sowieso al van een hoog niveau. Toch zijn er aspecten waarvoor we nog niet staan waar we willen. Daar zijn verschillende redenen voor; wij proberen om hierna in te gaan op de belangrijkste punten en ze in hun context te plaatsen.

Plastic verpakking

Voor onze kartonnen en papieren verpakkingen gebruiken we, waar mogelijk, gerecycleerd materiaal. Wanneer we het proces echter in zijn geheel bekijken, zijn karton en papier niet automatisch milieuvriendelijker dan plastic. Zuiver plastic, het zogenaamde monomateriaal, is voor 100% recycleerbaar en kan door zijn aanzienlijk lagere gewicht uitstoot besparen, als het tenminste op de juiste wijze wordt verwijderd. Voor gerecycleerd karton is er altijd een kleine hoeveelheid nieuwe vezels nodig om het te kunnen hergebruiken.

Onze reserveonderdelen worden momenteel verpakt in een PE-zakje dat slechts 9,5 gram weegt, dit in tegenstelling tot een kartonnen doos, die meer dan 20 gram weegt. Naast de lagere uitstoot door het transport is ook de CO2-voetafdruk van het zakje in de productie kleiner (CO2-voetafdruk per verpakkingseenheid: PE-zakje 0,03 kg CO2/ nieuw karton 0,056 kg CO2/ gerecycleerd karton 0,041 kg CO2).

De volgende stap is nu de plastic verpakkingen die we momenteel gebruiken, maar die nog niet uit gerecycleerd plastic bestaan aan te pakken.

Wist u dat wij reeds in de jaren ’90 eens alle verkoopverpakkingen hebben afgeschaft? Helaas was de vervuiling door het transport, vooral dan het transport over zee, te groot om dit project te kunnen voortzetten.  

2317fke_ORTLIEB_CSR_Website_Schwachstellen3
2317fke_ORTLIEB_CSR_Website_Schwachstellen5_1

PVC

De afvoer/verwijdering van PVC-kunststoffen uit de productie (stansafval, stof) en uit de afgedankte producten is vanuit ecologisch oogpunt een zwak punt van de producten. Ook daarom zijn de lange levensduur van de producten, de gemakkelijke repareerbaarheid en de upcyclingproducten belangrijk. In regel bestaan de producten uit verschillende polymeren, maar die kunnen enkel mits het verbruik van een grote hoeveelheid water en energie opnieuw van elkaar worden gescheiden (negatieve ecologische balans). PVC storten is in Duitsland verboden omdat er kleine hoeveelheden weekmakers in het grondwater terecht kunnen komen. Bij de verbranding van PVC in afvalverbrandingsovens kunnen er giftige dioxines ontstaan; dit moeten we te allen prijze vermijden door een goed verbrandingsbeheer en een moderne zuivering van afvalgassen. Ook om die redenen bieden wij aan om producten die het einde van hun levensduur bereikt hebben, terug te nemen, zodat wij al onze klanten een correcte afvalverwerking kunnen garanderen.

Gerecycleerd materiaal

Bij zuiver gerecycleerd materiaal gaat de kwaliteit van de producten er in het algemeen op achteruit; daarom is er steeds een hoeveelheid nieuw materiaal nodig, en uiteindelijk is een onbegrensde recyclage zonder verslechtering van de materiaaleigenschappen onmogelijk. Bovendien is het gebruik van gerecycleerd materiaal niet automatisch duurzamer: overeenkomstige betrouwbare gegevens over de CO2- en de ecologische balans ontbreken voorlopig nog. Dit is een van de redenen waarom wij de CO2-voetafdruk van elk product uitvoerig hebben berekend, zodat we eerlijke informatie kunnen geven over de CO2-uitstoot bij de vervanging van materialen in de tassen of rugzakken.

2317fke_ORTLIEB_CSR_Website_Schwachstellen6

Made in Germany

Wij produceren uitsluitend in Duitsland en hebben maar één productiesite, die in Heilsbronn. Naast de productie in Duitsland kopen we ook bijna 70% van het materiaal aan in de Bondsrepubliek. Wij kopen altijd in volgens onze richtlijnen: regionaal, nationaal, in andere EU-landen en eerst daarna in de rest van de wereld. Maar helaas zijn sommige accessoires, vooral naai-onderdelen, in Europa niet verkrijgbaar. Zo zijn er in Europa geen naaifabrieken die dergelijke producten kunnen produceren of waar dat economisch haalbaar zou zijn. Waar mogelijk werken we bv. samen met lokale werkplaatsen voor personen met een handicap.

Met de leveranciers waarmee we samenwerken onderhouden we meestal langdurige relaties op basis van gelijkheid, zeker ook met onze partners in Azië. Tevens werken we enkel samen met partners die onze gedragscode ondertekend hebben.

2317fke_ORTLIEB_CSR_Website_Schwachstellen62
2317fke_ORTLIEB_CSR_Website_Schwachstellen4

Verwerking van oude producten

Waar mogelijk herstellen wij: bij ons in het bedrijf met ons Customer Service-team of rechtstreeks bij de handelaar (link naar de Service-handelaar zoekpagina) of bij de partners in de landen waarnaar wij uitvoeren.

Op zeker ogenblik echter bereiken zelfs de duurzaamste tassen en rugzakken het einde van hun levenscyclus. Daarom hebben we verschillende projecten op touw gezet, o.m. met ‘Fahrer Berlin’, bij wie we oude producten of ook kapotte tassen uit de productie upcyclen. Zo ontstaan bv. onze reflecterende enkelbanden.

Herstelbaarheid is niet onbegrensd

Onze klantendienst, onze goed opgeleide servicehandelaars en ook onze internationale partners stellen alles in het werk om onze oude producten opnieuw bruikbaar te maken en hen een tweede, derde of zelfs vierde leven te schenken. Alleen al in onze site te Heilsbronn voert ons team elk jaar meer dan 18.000 herstellingen uit. Maar ook daar zijn er grenzen: wij kunnen niet elk product herstellen, hoe graag we dat ook zouden willen. In de loop der jaren zijn we uiteraard steeds beter geworden, onder meer doordat we reeds bij de ontwikkeling van nieuwe tassen en rugzakken oog hebben voor de herstelbaarheid en de eenvoudige vervangbaarheid van aparte onderdelen. We proberen werkelijk alles en het stoort onszelf nog het meest als we een product niet meer kunnen repareren.

2317fke_ORTLIEB_CSR_Website_Schwachstellen63
ORTLIEB_CSR_Web_Elements15
ORTLIEB_Homepage_Header_CSR_Schwachstellen_2023_Mobile
ORTLIEB_CSR_Web_Elements_Long_Way

Het is onze betrachting om authentiek en op een oprecht duurzame manier te werken; dat betekent uiteraard dat we ook onze zwakke punten toegeven. Duurzaamheid en alles wat daarmee samenhangt is een complex gegeven en heeft betrekking op alle gebieden van de productie en daarbuiten: de samenstelling van de producten, de werknemers, de maatschappelijke effecten, de samenwerking met banken, de verpakkingen…, de lijst kan eindeloos worden uitgebreid. Omdat de zetel van ons bedrijf in Duitsland is gevestigd, net zoals de productie en de meeste van onze leveranciers, zijn de wetten en voorschriften die op ons van toepassing zijn, sowieso al van een hoog niveau. Toch zijn er aspecten waarvoor we nog niet staan waar we willen. Daar zijn verschillende redenen voor; wij proberen om hierna in te gaan op de belangrijkste punten en ze in hun context te plaatsen.

PLASTIC VERPAKKING

PVC

GERECYCLEERD MATERIAAL

MADE IN GERMANY

VERWERKING VAN OUDE PRODUCTEN

HERSTELBAARHEID IS NIET ONBEGRENSD

Wist u dat wij reeds in de jaren ’90 eens alle verkoopverpakkingen hebben afgeschaft? Helaas was de vervuiling door het transport, vooral dan het transport over zee, te groot om dit project te kunnen voortzetten.  

ORTLIEB_CSR_Web_Elements15