Toggle Nav
LP_WEB_Made_in_Germany_Topper

Made in Germany - Eerlijke Productie in Duitsland

Sinds de oprichting in 1982 produceren we in Duitsland en dit zullen we in de toekomst ook blijven doen. Meer dan 70% van de materialen die we gebruiken komt uit Duitsland. Dit is zowel voordelig voor mens als voor milieu, aangezien de standaarden op sociaal en milieu gebied in Duitsland doorgaans hoger zijn dan de internationale standaarden. Onze directe, betrouwbare en langdurige relaties met onze leveranciers werken in ons voordeel.

90% van alle processen vinden bij ORTLIEB zelf in Heilsbronn plaats. Hierdoor kunnen we continu het productieproces optimaliseren, om te garanderen dat elke stap in het proces zo milieuvriendelijk mogelijk is.

LP_WEB_Made_in_Germany_Image_01
LP_WEB_Made_in_Germany_Image_02
LP_WEB_Made_in_Germany_Image_03

Onze benadering

Als een van de eerste bedrijven op het gebied van outdoor producten blijven we trouw aan een holistische, ecologische kijk op de wereld. Het is ontzettend belangrijk voor ons om op een weldoordachte en respectvolle manier met de natuur om te gaan. Daarom zijn we continu bezig om de carbon footprint te minimaliseren, de ecologische balans te optimaliseren en tegelijkertijd om zo duurzaam mogelijke producten te produceren. Onze 'Made in Germany' productie en de continue verbetering van de efficiëntie zijn een groot voordeel bij het bereiken van deze doelen. Onze productieprocessen zijn gericht op het behouden van hulpbronnen en de gehele levenscyclus van onze producten, inclusief recycling. Daarnaast investeren we in hernieuwbare energie: 100% van ons elektriciteitsverbruik komt uit hernieuwbare energie, een derde van de zonnecellen op het dak van ons bedrijf. De CO2 uitstoot van ons gasverbruik wordt 100% gecompenseerd. We zij toegewijd aan een langdurige samenwerking met onze leveranciers in Duitsland, Europa en in andere delen van de wereld. Onze vereisten op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor onze leveranciers, zijn vastgelegd in onze Code of Conduct for Suppliers.

ORTLIEB_Design_01_STB1337

Onze CO2 footprint

De klimaatverandering veroorzaakt door de mens is een van de grootste bedreigingen voor ons allemaal. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en we willen bijdragen aan de bescherming van het milieu. Ons voordeel: de meeste van onze producten helpen onze klanten bij het ondernemen van een fiets- of wandeltocht, waardoor ze dus meteen goed bezig zijn voor het milieu.

Als producent willen en moeten we onze schadelijke impact op het milieu zoveel mogelijk beperken. Aan het begin van 2015 hebben we samen met B.A.U.M. Consult onze eerste ORTLIEB klimaatbalans (2011-2013) opgezet, die we continu updaten. Momenteel hebben we data beschikbaar tot aan het begin van 2018, waaronder alle belangrijke stromen van materialen, energieën en uitstoten. Dit vormt een basis voor het systematisch vinden en realiseren van de juiste maatregelen om effectief onze impact op het klimaat te verminderen.

Naast transport en uitlevering van producten, heeft het gebruik van elektriciteit een groot aandeel in ORTLIEB's CO2 uitstoot. De installatie van 3900 zonnepanelen op het dak van ons gebouw in juli 2012, heeft gezorgd voor een vermindering van de uitstoot van meer dan 8%, ondanks de verhoogde productie. Het installeren van meer zonnepanelen is door de constructie van de gebouwen niet mogelijk. Daarom nemen we, naast onze eigen geproduceerde energie, elektriciteit uit waterbronnen bij onze lokale energieleverancier af. Het resultaat is dat ons energieverbruik in Heilsbronn sinds 2017 100% klimaatneutraal is.

Wat ook voor een relatief hoge uitstoot zorgt, is de productie en verspreiding van ORTLIEB catalogi, die zelfs alleen maar toeneemt. We reduceren de uitstoot door de catalogi op een klimaatneutrale manier op FSC papier te printen. De verspreiding gebeurt eveneens klimaatneutraal. Daarnaast compenseren we de veroorzaakte uitstoot, die meer dan 10% van onze totale uitstoot omvat. De verzending van producten van Heilsbronn naar gespecialiseerde retailers in Duitsland gebeurt ook 100% klimaatneutraal.

Onze waterconsumptie

In vergelijking met onze CO2 footprint, is onze water footprint aanzienlijk kleiner. Dit is omdat we nauwelijks water gebruiken in onze productie. Desondanks is weloverwogen en economisch gebruik van water extreem belangrijk voor ons. Ondanks het toegenomen aantal medewerkers en de verhoogde productie is ons niveau van waterconsumptie gelijk aan dat van 2012.

Verspilling

Afval in ons bedrijf en in onze productie wordt gescheiden, gerecycled en afgevoerd volgens wettelijke bepalingen. ORTLIEB's eerste klimaatbalans uit 2014 nam ook CO2 uitstoot veroorzaakt door de transport van producten mee. Twee procent van onze totale uitstoot wordt veroorzaakt door afval en het afvoeren daarvan, en dan gaat het voornamelijk om synthetisch materiaal uit onze productie en kartonnen dozen. Ondanks de toegenomen productie tussen 2011 en 2015  was er slechts een lichte afwijking in de hoeveelheid afval. De klimaatbalans per geproduceerd artikel is hierdoor tussen 2011 en 2015 verbeterd.

De ecologische zwakke plek van ORTLIEB is de afvoer van PVC afval van de productie en oude/versleten producten. Daarom is een lange levensduur en de mogelijkheid om producten makkelijk te repareren extreem belangrijk. Onze producten bestaan uit verschillende polymeren, die alleen van elkaar gescheiden kunnen worden door het gebruik van grote hoeveelheden water en energie (negatieve eco balans). Afvoer van PVC is in Duitsland niet toegestaan, aangezien kleine hoeveelheden weekmakers in het grondwater kunnen komen. Moderne verbrandingsfabrieken en slimme controle systemen zijn essentieel om het vrijkomen van giftige doxines bij het verbranden van PVC te voorkomen.