Winkelwagen  

ORTLIEB Garantie

De ORTLIEB garantie, beperkt tot vijf jaar, is een vrijwillige garantie van de fabrikant. Zij verleent aanvullende rechten die losstaan van de rechten die door de consumentenbeschermingswetten worden verleend. Indien een product binnen de garantieperiode wordt vervangen, blijft de datum van eerste levering gelden voor de garantieperiode van vijf jaar.

Deze wereldwijde, kosteloze garantie van vijf jaar vanaf de levering heeft betrekking op materiaal- en verwerkingsfouten. Schuurplekken, gaten en scheuren veroorzaakt door eigen schuld van de klant vallen niet onder de garantie. Aanspraken op gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, ondeskundig gebruik, niet-naleving van de montagehandleiding, ingrepen door derden en ondeskundige opslag zijn uitgesloten. Er wordt geen garantie gegeven voor schade als gevolg van onjuist onderhoud en oneigenlijk gebruik. In de regel kan dergelijke schade echter tegen kostprijs worden gerepareerd.

Wetgeving ter bescherming van de consument

Belangrijk: De bepalingen van de ORTLIEB garantie, die beperkt is tot vijf jaar, zijn niet van toepassing op aanspraken die voortvloeien uit wettelijke consumentenbeschermingsrechten. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie. De voordelen van de beperkte ORTLIEB-garantie van vijf jaar zijn dus bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van de rechten die worden toegekend door de wetten ter bescherming van de consument.

Indien een product gebreken vertoont, kunnen consumenten met name aanspraak maken op de rechten volgens §§ 434 e.v., §§ 474 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek. De consument kan kiezen of hij aanspraak maakt op de ORTLIEB-garantie, die beperkt is tot vijf jaar, of op zijn wettelijke rechten ter bescherming van de consument.

Het eerste aanspreekpunt voor garantieclaims is altijd de specialist of onlineverkoper met wie het koopcontract voor het product is gesloten. Deze garantie is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.