Winkelwagen  

Garantie

garantie 5 jaar

Voor gebreken die aan onvoldoende of foutieve afwerking van de door ons gebruikte materialen te wijten zijn, bedraagt onze garantie, 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Op door ons uitgevoerde reparaties geven wij een garantie van één jaar.

Schaafplekken, gaten en scheuren die door eigen schuld veroorzaakt werden, vallen niet onder de garantie. Schadeclaims op grond van gewone slijtage, onvakkundig gebruik, veronachtzaming van de montagehandleiding, externe interventies en omwille van een verkeerde opslag zijn uitgesloten. Indien jouw product binnen de garantietermijn vervangen wordt, geldt voor de 5-jarige garantieperiode nog steeds de datum van de eerste aankoop.

Gelieve je te richten tot de dichtstbijzijnde ORTLIEB-dealer of onze Klantenservice indien er desondanks al eens een reden voor een klacht is.


Let a.u.b. op de geldende garantievoorwaarden van Ortlieb Sportartikel GmbH.